Van onder naar boven, van buiten naar binnen

Auteur(s): Hennie van Deijck,

 

Dit jaar start Hennie van Deijck, programmaleider bij Publiek Domein, met de School voor Frontlijnsturing. Wat dat inhoudt? Vooral het begrijpen en versterken van dat wat in de praktijk werkt in het sociale domein, bij fysiek beheer en in wijken. Hennie legt uit en licht het programma toe.

Hennie van Deijck

Frontlijnwerkers

De School voor Frontlijnsturing is er voor mensen die met hun voeten in de klei staan in de wijken, in sociale wijkteams, als fysieke beheerders. Voor iedereen die met overgave werkt voor de mensen, de wijk en de openbare ruimte. Onze school leert hoe dingen daarin beter kunnen, bijvoorbeeld door nog scherper naar de concrete situatie en de beleving van mensen te kijken en hoe je dan vervolgens kunt en moet handelen. Want dat is vaak heel lastig, want complex. Alleen al als het gaat om dingen voor elkaar krijgen in je eigen organisatie.

‘Het is een misverstand dat het mensen altijd gaat om hun zin te krijgen. Veel belangrijker is serieus genomen worden, gehoord worden en een fatsoenlijk antwoord krijgen. Preventie door persoonlijk contact. Dit is voor mij een belangrijk uitgangspunt.’

Ja, we zijn er ook voor beleidsmakers!

Beleidsmakers bepalen immers de voorwaarden. Zij maken mogelijk. Een mooie maar ingewikkelde taak, want hoe weet je wat nodig is in de uitvoering? En hoe koppel je dat met wet- en regelgeving en de interne organisatie?

Een beleidsmaker verwoorde mij onlangs zijn positie als volgt: ‘Het beleidswerk is verschoven van beleid maken naar daar waar beleid de uitvoering ontmoet. Ieder detail waar ze in de uitvoering last van hebben telt voor mij. Dat is ingewikkeld en niet altijd dankbaar werk. Denk alleen al aan afstemmen van de privacywetgeving.’

Publiek Leiderschap in het Sociale Domein

Leiderschap in frontlijnwerk is momentum benutten, grenzen aangeven, gezaghebbend nee zeggen, meebewegen, poot stijf houden, intuïtie gebruiken, piketpaaltjes slaan, er boven op zitten, situatie-afhankelijk en persoonsafhankelijk kunnen opereren. En nog veel meer… zeker in het sociale domein. Op dit moment – met alle uitvoeringsvraagstukken en bezuinigingen – heb je al die kwaliteiten hard nodig. Daarom gaan de masterclasses in het Najaarsprogramma van de School voor Frontlijnsturing over deze dilemma’s in het Sociale Domein die vrijwel in iedere gemeente spelen. In het programma gaat het om het delen van ervaringen en het krijgen van oplossingsrichtingen in de praktijk. Jij als leidinggevende hebt immers de verantwoordelijkheid de koers te bepalen.

‘Hoe werk je in netwerken samen met maatschappelijke partners? Hoe stuur je dan nog? Hoe werken we intern beter samen? Hoe weten we wat er ‘buiten’ nodig is? En bovenal: ik heb ook nog een enorme bezuinigingsopgave, hoe doe ik dat?’ Dit zijn de vragen die mij als leidinggevende op dit moment erg bezig houden.’


De School voor Frontlijnsturing past in de beste Publiek Domeintraditie: we geven inhoud, context en betekenis én we kijken naar jou. We ondersteunen je zodat jij je werk beter, betekenisvoller, prettiger kunt doen.

Hennie van Deijck is programmaleider bij Publiek Domein en initiatiefnemer van de School voor Frontlijnsturing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *