Doelgroep

Opstartend Wijkteam, andere beginnende samenwerkingsverbanden, projectgroepen,  beleidsmakers. Ook in te zetten door projectleiders, kwartiermakers, programmaleiders van WMO samen met stakeholders.

Waarom deze aanpak?

Bij de start van het wijkteam is het belangrijk om snel en effectief te komen tot een werkbaar plan voor de lange termijn (1 jaar). Veel teams ervaren dat ze hun potentieel niet volledig benutten. Het ontbreekt ze aan focus, ze stellen onvoldoende prioriteiten of ze worden afgeleid door gebeurtenissen en activiteiten buiten het werk. Dit zijn situaties die de leden vaak herkennen. De verschillende ‘petten’ in het team dienen eerst een gezamenlijke lijn te trekken.

Dit programma pakt díe onderwerpen aan, waar mensen zich niet volledig geven. De (wijk)teams bereiken wat ze zich ten doel stellen, weten om te gaan met veranderingen en handelen volgens prioriteiten. Daarnaast hebben ze helder voor ogen waarop ze moeten focussen, ze zijn energieker en nemen deze energie mee naar het werk.

De aanpak

Maken van een werkplan om beste jaar tot nu toe van  te realiseren. We gebruiken voor de begeleiding de methode van Best Year Yet® (BYY). BYY is een programma dat erop gericht is zowel een team als een individu op een hoger niveau te brengen. De kracht van het programma is verandering naar nieuwe resultaten te realiseren door het verleden en de toekomst te combineren. Het programma stelt teams en individuen in staat om snel tot relevante resultaten te komen, doordat gezamenlijke doelen en vertrouwen in de haalbaarheid daarvan wordt gecreëerd. We doorlopen 10 stappen om uiteindelijk een plan op 1 A4 te krijgen.

De stappen zijn o.a.:

 • Waar staan we over een jaar?
 • Wat waren onze successen en teleurstellingen van de afgelopen maanden?
 • Wat doen we waardoor we nog niet zo succesvol zijn als we zouden kunnen/willen?
 • Welke aandachtsgebieden zijn voor ons het belangrijkste en welke focus?
 • Wie is waar verantwoordelijk voor?
 • Wat zijn de doelen per aandachtsgebied en de eerste maanddoelen?

Programmapunten

 • Draagvlak creëren.
 • Alle sleutelfiguren zijn betrokken.
 • Keuzeproces structureren.
 • Weerstand & verschillen onderkennen én doorbreken.
 • Klaar voor actie.
 • Leren om eigen succes te herhalen; een lerend en zich verbeterend team.
 • Bepalen waar men als team voor staat en waar men over een jaar wil staan.
 • Lessen leren uit het verleden en richtlijnen voor succes benoemen.
 • Anders (om)denken om nieuwe resultaten te boeken.
 • Kernwaarden voor het team vaststellen.
 • Op gestructureerde wijze (10 stappen tot 1 A4) komen tot een werkplan met duidelijke afspraken en doelen.