Training (3 dagen): 

In deze training leer je innovatieve methodes om gewenste oplossingen te vinden voor je dienstverlening aan burgers. Design Thinking helpt je om de hang naar stilstand tijdig te lijf te gaan, je aannames overboord te gooien en groepsdenken te vermijden. Combineer dit met sterke strategische kennis, dan zal je merken dat je burgers een nuttig proces kunt aanbieden om erachter te komen wat ze nou echt willen. Dezer dagen is het niet langer van toegevoegde waarde om slechts door een grondig proces en controles een antwoord te geven. Vaardigheden zoals samenwerking, creativiteit en wendbaarheid zijn essentiëler dan ooit om als overheid succesvol te zijn. 

Je gaat leren hoe via design thinking veel effectiever burger- en samenlevingsgericht te zijn. Wanneer nieuwe situaties en uitdagingen zich voor doen, ben je in staat om echt te begrijpen wat de burgerdoelen en onderliggende motivaties zijn. Je zult in staat zijn een palet aan werkbare oplossingen aan te dragen.

Tijdens dit programma word je getraind op mindset, gedrag, vaardigheden en tools om Design Thinking in te zetten voor je eigen projecten en dienstverlening. Het doel van de training is burgergerichte project management vaardigheden te ontwikkelen die je gaan helpen om grote toegevoegde waarde te bieden voor de burgers. 

Beschrijving programma:

Ervaar een team opdracht met en zonder Design Thinking (DT) methoden. Dit gaat je helpen te begrijpen wat de obstakels zijn die zich voor doen op je pad. Snap hoe DT kan helpen om de gewenste uitkomst van de burger te creëren. Leer Interview technieken, persona’s en prototypes maken. Ervaar een Design mindset 

Terugblik op deel 1: leer lessen zoals aannames testen, leer direct van burgers, actie spreekt meer voor zich dan woorden. Daarna uitleg over Design thinking aanpak dmv uitleg Double Diamand framework (Discover, Define, Develop, Deliver). 

Nu word je uitgedaagd om een handboek voor jezelf te maken waarbij je design thinking inpast in je dagelijkse werk. Hoe kan je het toepassen in huidige projecten? Hoe kan je het proces verbeteren en gewenste resultaten bereiken? Elke groep presenteert uitkomsten a.d.h.v. het double diamond framework 

  • Een burgergerichte mindset te creëren 
  • Om design skills te ontwikkelen: gebruik je verbeelding, intuïtie en logica om mogelijkheden te verkennen. 
  • Design Thinking tools te gebruiken: Vertaal creatieve verkenningen in haalbare oplossingen en impactvolle strategieën 

Competenties 

Gedurende dit programma heb je de mogelijkheid om de volgende competenties te ontwikkelen: 

  • Creativiteit 
  • Innovatief denken 
  • Design Thinking