De kunst van het langszij komen

“Ik was heel blij de fusie tussen twee scholengemeenschappen ambtelijk te mogen begeleiden. De Gemeenteraad kwam bij motie met de opdracht. Het leek een kwestie van uitvoeren. Trots ga ik de wethouder vertellen dat de betrokken schooldirecties klaar staan om met een persbericht aan te kondigen dat ze grootse plannen hebben en dat zij voor de ondertekening van de intentieverklaring is uitgenodigd. Ze reageert boos: ‘Wat moet ik met de omwonenden aan, die niets zien in de verbouwingsplannen? Wat moet ik met suggesties in de pers dat hier weer een politiek prestigeproject wordt uitgevoerd over de ruggen van de schoolkinderen?’ Ik leg uit dat Juridische Zaken zweert dat zij geen poot hebben om op te staan en dat in de krant morgen weer de vis verpakt wordt. Maar, ik geloof dat we op verschillende golflengtes zitten en dat de wethouder zich door mij niet geholpen voelt…”

Inhoudelijk weet je wat er in je dossiers aan de orde is. Kun je echter ook meedenken over de minder inhoudelijke, meer procesmatige aspecten? Ken je de belangen waarmee een bestuurder rekening moet houden, zodat de gewenste oplossing haalbaar is? Hoe ga je om met de (sociale) media die een cruciale rol vervullen in de beeldvorming?

Publiek Domein: aandacht voor ambtelijk vakmanschap

Door een verkenning van de formele en informele regels van het spel word je een effectiever ambtelijk professional. Met begrip en gevoel voor de drijfveren van jouw bestuurder en andere stakeholders krijg je echte aandacht van de bestuurder. Je slaagt erin langszij te komen. Ons uitgangspunt is dat politiek bestuurlijke gevoeligheid deel uitmaakt van je ambtelijk vakmanschap. Met de daarbij horende competenties wordt actief geoefend aan de hand van jouw werkpraktijk en jouw politiek bestuurlijke omgeving.

Voor wie

De leergang is bestemd voor beleidsmedewerkers, managers en projectleiders met politiek bestuurlijk gevoelige dossiers. Deelnemers komen uit verschillende lagen en vervullen verschillende rollen in het openbaar bestuur wat inspiratie en kruisbestuiving mogelijk maakt.

De leergang

Wij bieden je een mix van vier seminars, praktijkopdrachten op de werkplek, een kijkje in de keuken bij een andere deelnemer en individuele coaching.

We gaan in op verschillende aspecten van politiek bestuurlijke gevoeligheid, waaronder:

  • jouw rolopvatting als ambtenaar
  • de stijl van je bestuurder
  • de samenstelling van het krachtenveld
  • de rol van sociale media
  • timing
  • framing

Looptijd
4 maanden

Tijdsbesteding
Intake, 4 bijeenkomsten van een dag, coachingsgesprek en opdrachten op de werkplek (maximaal 6 dagen)

Doelgroep
Bestuursadviseur, coordinator, projectleiders en beleidsmedewerkers bij Rijk, provincie, gemeente of semi-overheidsinstellingen

Organisatie

Hero Prins
(Programmaleider)

Publiek Domein - trainer in het publieke domein

Etske Kroon
(Programmaleider)

Publiek Domein - trainer in het publieke domein

Daarnaast vinden we het belangrijk om je zeggenschap in de samenstelling van het programma te geven, zodat het aansluit op jouw werkpraktijk. Met het aanscherpen van je vaardigheden verander je van toeschouwer bij politiek bestuurlijke processen in een van de spelers. Dat past bij de belangrijke rol van ambtelijk professional.

Bekijk hier onder ervaringen met leergang PBG.

Ron werkt als beleidsmedewerker bij het OM in Amsterdam. Het compacte leertraject heeft hem inzicht geboden in beleidsconjunctuur en dynamiek bij centrale gemeente en gelieerde gemeentelijke instellingen waar hij veel mee te maken heeft. Het maken van een krachtenveldanalyse, waarin hij vooral heeft ervaren dat het erkennen van belangen van betrokkenen, hun onderlinge relaties het overleg een stuk effectiever en transparanter maken. Daarbij zijn het ‘getimed’ stellen van open vragen i.p.v. gesloten vragen om draagvlak te krijgen en/of doelen te bereiken en standpunten te kunnen delen eyeopeners. Wat blijkt je kunt je energie efficiënt gebruiken door prioriteiten te stellen in aanpak van zaken. Hij vindt de gekozen werkvormen prettig met name door de goede afwisseling tussen plenair en het werken in kleine groepen en een mooi palet gastdocenten.

Lise Lotte heeft een functie als afdelingshoofd bij de Gemeente Zuidplas. voor haar is het leertraject PBG van grote waarde geweest. Naast de inhoudelijke onderwerpen is voor haar persoonlijk ook de diversiteit van de groep belangrijk. Goed om van anderen te horen hoe zij hun werkomgeving ervaren en waar zij tegenaan lopen. Die verhalen heb ik kunnen gebruiken om met andere ogen naar mijn eigen werkomgeving te kijken. Zeer waardevol.

Marcella is beleidsmedewerker bij de Gemeente Edam-Volendam. Zij begint politiek steeds meer en meer interessant te vinden en vraagt zich af waarom er zo’n stoffig imago op ambtenaar of politiek ligt. Het leertraject heeft haar inzicht in de krachtenvelden gegeven en hoe je op een positieve manier kunt aansluiten. Het helpt mij om meer begrip te krijgen voor een wethouder of raadslid. Geen bedrijfstak kan aan de ambtelijk politieke dynamiek tippen!

Hoe zit de 11e stoel bij de Leergang PBG?

“Meer begrip tussen maatschappelijk en ambtelijk domein”
Jasmin Vogeley, voormalig programmamanager 13 Volt

“Als beleidsmedewerker en projectleider van een organisatie die zich richt op maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn, heb ik veel uiteenlopende contacten, waaronder veldwerkers en managers uit het sociale domein, ambtenaren en politici. Dus eigenlijk het hele krachtenveld dat in de leergang nader wordt bekeken. Ik was met name geïnteresseerd in de wereld van ambtenaren. Vanuit mijn praktijk was het soms moeilijk aansluiting te vinden en elkaar goed te begrijpen.

In de leergang PBG heb ik ervaren dat de gedrevenheid waarmee ambtenaren hun werk doen, heel erg overeen komt met mijn passie voor het werk. Ik kreeg meer begrip voor het werkveld van ambtenaren en besefte dat ook zij soms gevangen zitten in procedures en (politieke) krachtenvelden, die zij niet zomaar kunnen veranderen.

Lees hieronder het hele artikel:

Publiek Domein vindt het een verrijking om professionals uit het maatschappelijke werkveld te verwelkomen als deelnemer aan de open leergangen. Juist omdat de overheid en maatschappelijke partners steeds vaker samenwerken. Om het voor maatschappelijke organisaties mogelijk te maken aan onze opleidingen deel te nemen, hebben wij sinds een aantal jaren een speciale regeling: de ‘11e stoel’. Bij groepen van tien deelnemers stellen wij de elfde deelnameplaats in een open leergang gratis beschikbaar aan iemand van een maatschappelijke organisatie.

Maar: hoe is het eigenlijk om als ‘maatschappelijk’ deelnemer een opleiding te volgen tussen ‘hardcore’ ambtelijke professionals? Wordt de verrijking die wij voor ogen hebben wel ervaren? Een aantal 11e-stoelers spreekt zich uit.

Tijd voor verdieping op een kruispunt in mijn carrière

Joanne Wieringa, teamleider Stichting Ravelijn,
neemt deel aan
 leergang Ontwikkeling Leiderschap bij de Overheid

‘Mijn’ 11e stoel is een hele mooie kans om me als teamleider verder te ontwikkelen. Normaal gesproken is het vanuit Ravelijn niet mogelijk om een dergelijke leergang te volgen. Ons persoonlijke loopbaanbudget is hooguit een paar honderd euro per jaar.

Ik heb het gevoel dat ik op een kruispunt sta in mijn carrière. Ik ben nu bijna een jaar teamleider bij Ravelijn en ben maar ‘gewoon gaan doen’. Nu is het tijd voor verdieping in mijn functie. Hoe ga ik te werk en waarom doe ik dat? Wat zou ik anders kunnen doen als teamleider? Dergelijke vragen houden me bezig en ik ga daar graag mee aan de slag de komende tijd.

Ook kan ik met deze leergang bijdragen aan de professionalisering van de organisatie. Wij hebben intern veel aandacht voor kwaliteitsverbetering en goed leiderschap hoort hier ook bij. Daarnaast verwacht ik dat ik niet alleen veel leer over mijzelf, maar ook over de cultuur en processen bij Ravelijn. Dit wil ik delen met mijn directeur en de medewerkers, zodat ook anderen hier van kunnen leren.

Meer begrip tussen maatschappelijk en ambtelijk domein

Jasmin Vogeley, voormalig programmamanager 13 Volt,
nam deel aan 
Leergang Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid

Als beleidsmedewerker en projectleider van een organisatie die zich richt op maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn, heb ik veel uiteenlopende contacten, waaronder veldwerkers en managers uit het sociale domein, ambtenaren en politici. Dus eigenlijk het hele krachtenveld dat in de leergang nader wordt bekeken. Ik was met name geïnteresseerd in de wereld van ambtenaren. Vanuit mijn praktijk was het soms moeilijk aansluiting te vinden en elkaar goed te begrijpen.

In de leergang PBG heb ik ervaren dat de gedrevenheid waarmee ambtenaren hun werk doen, heel erg overeen komt met mijn passie voor het werk. Ik kreeg meer begrip voor het werkveld van ambtenaren en besefte dat ook zij soms gevangen zitten in procedures en (politieke) krachtenvelden, die zij niet zomaar kunnen veranderen.

Als een spons leren in een hogere versnelling

Gerbrig Klos, Sr. medewerker mensenrechtenprojecten Amnesty International Nederland,
neemt deel aan 
Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

Het budget van Amnesty voor opleiding en training biedt geen ruimte om medewerkers zo’n intensieve en kostbare leergang te laten volgen. Amnesty-medewerkers volgen soms korte trainingen buiten de deur of een paar vakken op de universiteit. Het aanbod van Publiek Domein is echt een buitenkans, die Amnesty dan ook met twee handen heeft aangegrepen

De meeste activiteiten van Amnesty Nederland richten zich op verre buitenlanden. Ik ben een van de weinigen in de organisatie die zich bezighoudt met mensenrechtenkwesties in Nederland. Deze leergang biedt mij een interessant kijkje in de keuken van de (rijks)overheid; in beleidsvoorbereiding, bestuurlijke dynamiek, de mores en dilemma’s die daar spelen

De eerste twee seminars heb ik vooral veel opgezogen, als een spons. De reflectie en daarmee het leren kwam bij mij in een hogere versnelling toen ook de intervisie startte. Maar ik kan nog veel meer hoogtepunten noemen. Had ik maar (veel) eerder zo’n opleiding gevolgd… We zijn nu halverwege de leergang, en ik kijk uit naar wat nog komen gaat!

Mijn plek veroveren in een nieuwe baan

Jozé van Kooten Niekerk, Teamleider Buurtteamorganisatie Sociaal,
nam deel aan de 
Leergang voor Regisseurs in het publieke domein

Ik was net boventallig geworden. Deelnemen zat er dus niet meer in. Toen viel mijn oog op de 11e stoel en met enige schroom heb ik ervoor geopteerd. Ik was verrast toen Publiek Domein me uitnodigde voor een gesprek. En ik was nog verraster toen ik hoorde dat ik kon deelnemen.. De sterren waren mij goed gezind, want die nieuwe baan kwam er.

De Leergang sloot naadloos aan bij mijn nieuwe positie in de nieuwe organisatie. Wonderlijk genoeg gold dat ook voor de andere deelnemers, terwijl we allemaal uit zeer verschillende werkvelden en situaties kwamen. Dat was een van de sterke kanten van de leergang: samen met anderen, die je niet kent en met wie je niet in de dagelijkse praktijk te maken hebt, je eigen rol, positie, sterke en zwakke kanten onderzoeken. Ik kijk met een heel goed gevoel terug op de Leergang, de docenten, de mede-cursisten en bovenal programmaleider Ardi Roelofs, die het met zoveel kennis en enthousiasme heeft neergezet.

Lees meer over onze speciale regeling voor maatschappelijke organisaties.

Publiek Domein - trainer in het publieke domein

€ 2.850,- (exclusief verblijfskosten)

Data

Start 2023

Intervisie en coaching op afspraak in te plannen

Nu aanmelden! Brochure downloaden

Looptijd
4 maanden

Tijdsbesteding
Intake, 4 bijeenkomsten van een dag, coachingsgesprek en opdrachten op de werkplek (maximaal 6 dagen)

Doelgroep
Bestuursadviseur, coordinator, projectleiders en beleidsmedewerkers bij Rijk, provincie, gemeente of semi-overheidsinstellingen

Organisatie

Hero Prins
(Programmaleider)

Publiek Domein - trainer in het publieke domein

Etske Kroon
(Programmaleider)

Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Nu aanmelden! Maatwerk aanvragen