Openbaar bestuur

Ik ben een ervaren trainer en coach in het openbaar bestuur, dat ik in ruim 25 jaar van binnen en van buiten heb leren kennen. Ik werk met bestuurders, politici, beleidsadviseurs, handhavers en uitvoerders. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is de kern van deze trainingen: wat betekent het om in een politieke omgeving te werken?

In mijn vrije tijd lees ik veel (als recensent voor managementboek.nl) en doe ik aan yoga. Ook zet ik mij met het Feministerie in voor mijn stokpaardje: meer vrouwen in de politiek. 

Uitgebreide CV

Al ruim 25 jaar is het openbaar bestuur mijn werkgebied. Ik heb dit zowel voor als achter de schermen goed leren kennen: als communicatieadviseur en woordvoerder bij gemeenten en de politie, als gemeenteraadslid en als talentmanager en opleider bij een politieke partij.

Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Sinds 2002 werk ik als trainer, coach en intervisiebegeleider.  Ik werk met politici, bestuurders en medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en GGD’en. Politiek-bestuurlijke gevoeligheid en communicatie lopen als rode draden door al mijn werk. Wat betekent het om te werken bij een publieke organisatie? Welke rol speelt politiek; wat is de invloed van media en social media? Met welke belangen moet je rekening houden, zowel binnen als buiten de organisatie? Hoe verandert de samenleving en hoe verandert de overheid? En hoe kun je het overtuigendst communiceren? 
Mijn werk is nooit saai: iedere training is anders, elke organisatie is anders, iedere dag is anders. De actualiteit levert in mijn vakgebied steeds nieuw en het beste lesmateriaal. Politiek-bestuurlijke dynamiek haalt regelmatig het nieuws: of een ambtenaar nu iets regelt zonder politiek mandaat, een minister niet de juiste informatie aan de Kamer stuurt of als een burgemeester in het nieuws komt met een familiekwestie, om maar een paar voorbeelden te noemen. Maar de eigen werkpraktijk van de deelnemers staat natuurlijk altijd voorop. 
Mijn trainingen zijn actief en interactief. Ik nodig de deelnemers uit om zich in de schoenen van andere actoren te verplaatsen en hun eigen rol onder de loep te leggen. Om daarna met (nog) meer plezier en succes hun werk te doen.