Waarom werken aan leiderschap?

Ontwikkelingen en grote maatschappelijke opgaven hebben de nodige impact op organisaties in het publieke domein. We werken steeds meer samen in een netwerksamenleving aan grote maatschappelijke opgaven. Als leider in het publieke domein wordt er voortdurend een appèl gedaan op je onderscheidingsvermogen om de goede beslissingen te nemen op het juiste moment. Dat vraagt om de ontwikkeling van leiderschap dat daarbij past. Als leider en als volger. Om als leider en organisatie een waardevolle bijdrage te kunnen leveren is reflectie, inspiratie en uitwisseling essentieel.
Beluisteren wat er leeft, weten waar je voor staat en hoe daarnaar te handelen. Luisteren naar jezelf, in gesprek gaan met anderen. Leren van beproefde wijsheid en actuele wetenschap in combinatie met de eigen toepassing en het delen van ervaringen en vragen in de dagelijkse praktijk van leiderschap in het publieke domein.

Geschikt voor jou?

De Leergang Leiderschap in het publieke domein is een betekenisvolle reis voor de ontwikkeling van leidinggevenden met een stevige verantwoordelijkheid in het publieke domein. Een intense leergang voor gedreven en gemotiveerde mensen die willen investeren in versterken en verdiepen van hun leiderschap in het publieke domein in deze tijd. Deelnemers uit eerdere leergangen hadden de functie van directeur, gemeentesecretaris of afdelingshoofd.
Zes seminars met tussentijdse etappes en coaching
In de leergang Leiderschap in het publieke domein werken we in zes seminars aan:
  • Luisteren, dialoog en weten wat er leeft: leiderschap in het publieke domein
  • Zelfinzicht in (mijn) leiderschap in relatie tot mijn context
  • Focus op de bedoeling en koers houden in de praktijk
  • Innovatie en ondernemerschap in het publieke domein
  • Werken aan vitaliteit en wendbare organisaties
  • Integraal leiderschap in het publieke domein, zo doe ik dat!
De etappes tussen de seminars worden benut voor experimenteren met vernieuwing en innovatie van de eigen dagelijkse praktijk van leiderschap in het publieke domein.
Vooraf is er een intakegesprek en tijdens en na afloop van de leergang is er een individueel coachingsgesprek.

Looptijd
6 maanden

Tijdsbesteding
Intake, 4 bijeenkomsten van een dag, coachingsgesprek en opdrachten op de werkplek (maximaal 6 dagen)

Doelgroep
Directeur, managers, bestuurders, leidinggevenden in het publieke domein

Organisatie

Hero Prins
(Programmaleider)

Publiek Domein - trainer in het publieke domein

De kracht: specifiek leiderschapsprogramma voor het publieke domein

In deze leergang benutten we luisteren, weten en concreet toepassen in het eigen leiderschap in de organisatie. In het bijzonder belichten we actuele onderwerpen voor het publieke domein. Op het gebied van de authentieke persoon achter de leider, maatschappelijke ontwikkelingen en leiderschaps- en organisatievraagstukken. Met een groep van 8 tot 12 deelnemers is er alle ruimte voor persoonlijke aandacht. Dat is ook nodig omdat zelfinzicht, reflectie en luisteren, standvastigheid, moed en wendbaarheid steeds meer van belang blijken in het werk als publiek leider.
De interactie met collega’s, het leren van de ervaringen van andere directeuren, de actuele onderwerpen en de inspirerende invalshoeken van de begeleiders zorgen in een inspirerende en veilige sfeer voor nieuwe energie en inspiratie.


Begeleiding

De programmaleiding en begeleiding van de Leergang  Leiderschap in het publieke domein wordt verzorgd door Yvonne Nieuwenhuijs en Hero Prins. Yvonne Nieuwenhuijs is praktisch filosoof, cultuurhistoricus en trainer. Ze is auteur van het boek Benedictijns leiderschap. Zij was 15 jaar programmaleider en directeur van innovatieve cultuurprojecten in de publieke sector. Sinds 2004 ontwikkelt en begeleidt zij programma’s, leergangen en retraites persoonlijke ontwikkeling en leiderschap in Nederland en in Umbrië. Onder meer voor Publiek Domein en het Radboudumc. Zij ondersteunt mensen zich bewust te worden wat ze ervaren en wat ze willen, zodat ze heldere keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en leven.
Hero Prins is ruim 20 jaar gelouterd als manager en directeur in organisaties in de publiek sector. Sinds 2017 coacht hij vanuit Publiek Domein bestuurders, diverse management teams van overheden en begeleidt hij strategische transities van overheidsorganisaties. Voor Publiek Domein geeft hij coaching en trainingen aan lokale en nationale overheden op het gebied van Leiderschap, Innovatie & ondernemerschap, organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Hij is van huis uit bioloog en geboeid door het begrijpen van- en inspelen op verandering. Hij support mensen en teams die het verschil willen maken in de samenleving.
Samen zorgen zij voor een veilige bedding voor ontwikkeling en putten voor inhoud, proces en methodiek uit de beproefde inspiratiebronnen van Theory U, Benedictijns leiderschap, ondernemerschap, mindfulness, biologie en filosofie.
Publiek Domein - trainer in het publieke domein

€ 6.750,-
(exclusief € 1.825,- verblijfskosten)

Start
2023

Nu aanmelden! Brochure downloaden

Looptijd
4 maanden

Tijdsbesteding
Intake, 4 bijeenkomsten van een dag, coachingsgesprek en opdrachten op de werkplek (maximaal 6 dagen)

Doelgroep
Bestuursadviseur, coordinator, projectleiders en beleidsmedewerkers bij Rijk, provincie, gemeente of semi-overheidsinstellingen

Organisatie
Yvonne Nieuwenhuijs
(Programmaleider)

Hero Prins
(Programmaleider)

Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Nu aanmelden! Maatwerk aanvragen