Voelen wat nodig en mogelijk is

Voelen wat nodig en mogelijk is

U hebt een ontwikkel- en/of opleidingsvraag voor uw organisatie? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Want dat is hoe we graag werken: in contact met de opdrachtgever, samen verkennen welke vraag er is en welke mogelijkheden er zijn voor professionaliseringsprogramma’s op maat.

Nauw samenspel

Net als in onze programma’s met open inschrijving verbinden we bij maatwerk steeds de persoon met zijn of haar context. Onze stijl is ontwikkelingsgericht en gebaseerd op ervaringsleren, waardoor we ‘dicht op de huid’ en ‘dicht op de praktijk’ komen.

Wij willen zo goed mogelijk aansluiten op de specifieke situatie en de ontwikkelingen die al in gang zijn gezet. Om dit te bereiken investeren we in de samenwerkingsrelatie met de opdrachtgevende organisatie. We willen de vraag van de opdrachtgever zo scherp mogelijk krijgen en onderzoeken het commitment bij de deelnemers om daadwerkelijk met elkaar een ontwikkelingstraject aan te gaan. Verder gaan we na of de betrokken leiding de bereidheid heeft condities te scheppen voor het succesvol uitvoeren van de opdracht en het verankeren van het met elkaar leren in de organisatie. Deze randvoorwaarden voor professionalisering in organisaties onderzoeken we in de verkennende- of ontwikkelfase van de opdracht en vormen onderwerp van gesprek gedurende het hele programma. Na afloop blikken we met u terug op resultaat en proces. Publiek Domein is graag uw partner in ontwikkeling.

Veelvormigheid

De maatwerkprogramma’s hebben uiteenlopende vormen zoals werkconferenties voor colleges van B&W en managementteams, kortlopende modules over bijvoorbeeld politiek bestuurlijke gevoeligheid, managementleergangen en ontwikkelingstrajecten, coaching en intervisie.

Team Publiek Domein

Wij werken met een vaste groep programmaleiders en een netwerk van trainers die werken met en vanuit mensen in overheidsorganisaties. Voor elke vraag brengen wij een team samen dat ‘voor de zaak staat’.

Maatwerk aanvragen