Aanbod:

In deze huidige tijden van continue verandering krijg je ontzettend veel impulsen waardoor de kans op stress groter Training bestaande uit 2 modules van 1 dag

Voorbereiding

 • Module 1: deelnemers vullen de vragenlijst Debatstijlen in om hun voorkeurstijl in kaart te brengen
 • Module 2: deelnemers bereiden de eerste termijn van een debat voor

Mentale modellen en methodieken

In deze training staan beproefde communicatietheorieën centraal, waaronder:

 • Klassieke retorica (Aristoteles)
 • Nonverbale communicatie (oa. Amy Cuddy, Associate Professor, Harvard Business School, Applied Improvisation)
 • Geweldloze Communicatie (Marshall Rosenberg)

Doel en nut van debatteren: van polariseren naar verbinden.

Debatteren volgens Aristoteles: het gaat niet alleen over de inhoud

 • Ethosaspecten: de beoordeling van de zender. Waardegericht debatter en en de gunfactor
 • Logosaspecten: de inhoud. Argumenteren en de debatpiramide
 • Pathosaspecten: inspelen op de ontvanger. Framing en behoeften.

Geweldloze Communicatie in het debat

Nonverbale communicatie

 • Luisteren als debatkracht
 • Omgaan met debattrucs: verbindend reageren en grenzen stellen
 • Emoties in het debat: Geweldloze Communicatie gebruiken als het spannend wordt
 • Afsluitend debat

Resultaten

Na module 1:

 • Ben ik mij bewust van mijn persoonlijke debatstijl
 • Weet ik hoe ik kan debatteren op basis van waarden – Weet ik hoe ik non-verbaal goed overkom
 • Kan ik argumentatie opbouwen
 • Begrijp ik de basisprincipes van framing
 • Ken ik de basis van Geweldloze Communicatie

Na module 2:

 • Kan ik gerichter luisteren tijdens het debat
 • Kan ik effectief en verbindend reageren op debattrucs
 • Kan ik grenzen stellen
 • Kan ik beter omgaan met emoties van mezelf en de ander

Doelen van de training

Gedurende dit programma heb je de mogelijkheid om de volgende competenties te ontwikkelen:

 • helder formuleren
 • overtuigend argumenteren
 • non-verbaal sterk communiceren
 • verbindend communiceren
 • omgaan met emoties van jezelf en anderen

Trainer

Publiek Domein - trainer in het publieke domein

De trainer is Liesbeth Tettero. Communicatiekundige van opleiding met ruim 20 jaar ervaring voor en achter de schermen van het openbaar bestuur. Zo was zij o.a. gemeenteraadslid en opleider en talentmanager bij een politieke partij. Sinds 5 jaar is zij full time trainer en coach van politici, bestuurders en (beleids-)ambtenaren. Co-auteur van de waaier Debatteren, winnen met woorden (Thema).