Jarenlang ervaring bij de overheid.

Drs. Almer Toby is sinds 2013 verbonden aan Publiek Domein als trainer en coach. Daarvoor heeft hij jarenlang ervaring opgebouwd bij de overheid. Na zijn studie bestuurskunde eerst vanuit de rol van extern adviseur (KPMG), vanaf 2004 in de rol van ambtenaar. Bij de gemeente Gouda heeft hij gewerkt als programmamanager en daarna bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als organisatieadviseur en (team)coach.

Zijn thema’s zijn: samenwerken, team- en organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Zijn hart gaat sneller kloppen bij het voeren van ‘een goed gesprek’: wat is de taak die we te doen hebben, wat is de context en hoe doen we dat?

Almers stijl is rustig, betrokken en doortastend waar nodig. Hij gaat graag samen de diepte in om te kijken hoe iemand zich verhoudt tot een vraagstuk. Wat werkt, wat niet en hoe komt dat? Om er vervolgens op lichtvoetige wijze handen en voeten aan te kunnen geven, zodanig dat de deelnemer een stap verder kan komen. Daarbij kan hij scherp zijn, maar handelt hij zorgvuldig en met inlevingsvermogen.

Publiek Domein - trainer in het publieke domein