Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Nieuwe vormen van burgerschap en particulier initiatief ontstaan. De overheid probeert aansluiting te houden en er ruimte scheppend en regisserend op te reageren. Tegelijkertijd verandert ook de manier van werken en sturen bij de overheid. Opgavegericht werken, werken volgens de bedoeling en programmasturing krijgen vorm en de huidige bestuurscultuur is steeds meer op snelle resultaten gericht.

In geen enkele andere werkomgeving zijn de opgaven en belangen zo uiteenlopend als in het publieke domein. In deze omgeving dien je als interne adviseur te balanceren. Inhoudelijk expert op jouw eigen vakgebied en tegelijkertijd processen en relaties kunnen managen. De grote (strategische) lijn in beeld houden én de details kennen. Een onafhankelijke adviesrol innemen én rekening houden met de interne afhankelijkheidsrelaties. Daarbij zit je aan tafel met ambtelijke opdrachtgevers en, waar nodig en mogelijk, met bestuurlijke spelers en externe partijen. Adviseren heeft dan ook het karakter van koorddansen tussen belangen, van balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid.

“Ik heb tools gekregen om zaken die zich onder en boven tafel afspelen te verbinden. Hierdoor beweeg ik makkelijker met mijn gesprekspartner mee, maar houd ik wel de sturing.” 

Unieke leergang met nadruk op:

Adviseren met impact

Hoe zorg ik dat mijn advies serieus genomen wordt? Hoe maak ik de slag van het verrichten van hand- en spandiensten naar het zijn van een ‘trusted advisor’? Het speelveld kennen, jezelf daarin positioneren en vervolgens kunnen adviseren met impact vraagt het vermogen om verbinding te maken en te houden.

Politiek bestuurlijke context

Als adviseur bij de overheid heb je altijd in meer of mindere mate te maken met de politieke en bestuurlijke context. In de LIA versterken we het analyse- en verplaatsingsvermogen van de deelnemers. Wie zijn de vitale actoren voor je programma, project of dossier? Wat zijn hun mogelijke belangen? Hoe kun je jouw doelen realiseren?

Eigenzinnigheid van de adviseur

Het persoonlijke is een belangrijk ingrediënt in de LIA. Waar sta je voor? Wat breng je mee en wat is je effect op anderen? Wat doe je als het spannend wordt? Dat ervaar je tijdens de LIA. Daarnaast ontvang je een persoonlijk Insights Discoveryprofiel. Je leert jezelf beter kennen en deze inzichten te integreren in je persoonlijke instrumentschap.

Blended learning

In de blended leeromgeving ga je aan de slag met je eigen casuïstiek en met die van je collega-adviseurs binnen de overheid. We werken met een mix van theorieën, hulpmiddelen en ervarend leren op het gebied van adviseren, onder leiding van een gevarieerd aanbod van gastdocenten. Naast inhoudelijke themaworkshops vindt het leren ook plaats in kleinere intervisiegroepjes en met andere deelnemers van de leergang. Aan het einde van het traject presenteer je jezelf aan je eigen klant of leidinggevende.

Looptijd
6 maanden

Tijdsbesteding

Intake, 2x eendaags seminar, 1x tweedaags seminar plus 3 bijeenkomsten van een dag, intervisie en individueel gesprek (13 dagdelen)

Doelgroep
Beleids- en stafadviseurs bij provincies, gemeenten en ministeries en ambtelijke professionals die met enige regelmaat een adviesrol vervullen

Organisatie
Almer Toby
(Programmaleider)

Publiek Domein - trainer in het publieke domein

“Ik zie beter wat er speelt in de werkrelaties. Ik vind gemakkelijker wegen om bij te kunnen dragen aan het verbeteren ervan, al gaat het met vallen en opstaan.” 

Voor wie

De Leergang is bestemd voor adviseurs van gemeentelijke, ministeriële en provinciale overheden.

Speciale regeling voor maatschappelijke organisaties.

Publiek Domein - trainer in het publieke domein

€ 3.940,-
(exclusief € 1.050,- verblijfskosten)

Data

Start 2023

Nu aanmelden! Brochure downloaden

Looptijd
6 maanden

Tijdsbesteding
Intake, 2x tweedaags seminar plus 3 bijeenkomsten van een dag (14 dagdelen)

Doelgroep
Beleids- en stafadviseurs bij provincies, gemeenten en ministeries en ambtelijke professionals die met enige regelmaat een adviesrol vervullen

Organisatie
Almer Toby
(Programmaleider)

Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Nu aanmelden! Maatwerk aanvragen