Mensen kunnen meer dan ze zelf denken

In mijn loopbaan in de publiek-private sector heb ik gezien dat veel mensen veel meer kunnen dan ze zelf denken. Ook veel teams kunnen veel meer dan ze vermoeden en realiseren. Deze structurele onderbenutting van talenten en teampotentieel gelden in de publieke sector nog sterker dan in de private sector. Als programmaleider wil ik ertoe bijdragen dat Publiek Domein de inspirerende broedplaats is waar individuele talenten van directeuren, managers, projectleiders en medewerkers met aandacht kunnen worden (her)ontdekt en getraind.

Mijn activiteiten als trainer/coach richten zich vooral op versterking van publiek leiderschap, politiek bestuurlijk sensitiviteit, samenwerking & teamontwikkeling. Met mijn trainingen en coaching poog ik bij te dragen aan professionele, pro-actieve overheid, met aandacht voor de menselijke maat.

Werkervaring

Hierbij al enige ‘voorinformatie’ over mijn achtergrond en ervaring.

Publiek Domein - trainer in het publieke domein

Bij Rijkswaterstaat, Deltares en het publiek-private Climate-KIC programma heb ik brede ervaring opgedaan in leidinggeven, algemeen management, strategie ontwikkeling, reorganisatie- en fusie processen, design en innovatie processen en de ontwikkeling van ondernemerschap. Niet alleen als eindverantwoordelijke directeur heb ik ervaring, maar ook als spreker en dagvoorzitter op nationale- en internationale congressen. Steeds vanuit het perspectief van de publieke sector en de daaraan verbonden maatschappelijke vraagstukken.

Bij de diverse rollen die ik heb vervuld, heb ik van nature veel oog gehad voor de human factor. Motivatie, inspiratie, teamspirit, ontvankelijkheid, drive dan wel het tekortschieten daarvan kunnen ieder ambitie maken of breken. De rol van directeuren, managers en regisseurs is daarbij cruciaal als richtinggever, cultuurdrager en levend voorbeeld.