Corporate Transformation Tool

 • Succesfactor bij verandering
 • Systematische aanpak voor organisatiecultuur
 • Waardengestuurd leiderschap
 • Identiteit van de organisatie

Waarom dit Business Programma?

Succesvolle bedrijven hebben twee onderscheidende kenmerken: waardengestuurd leiderschap en creativiteit in de bedrijfscultuur. Slechts weinig organisaties maken van waarden en organisatiecultuur een bewust thema. Wanneer een organisatie de eigen identiteit leert zien en de waarden kan omvormen tot betere, effectievere waarden gaan de organisatieresultaten met sprongen vooruit. Een goede afstemming tussen bijvoorbeeld de ontwikkeling van de organisatie en de persoonlijke waarden en ontwikkeling van medewerkers leveren gemotiveerde en verantwoordelijke medewerkers op met betere lange termijn resultaten.

Cultuurverandering is geen geïsoleerde activiteit in een organisatie, maar is altijd verbonden met andere veranderingen in de organisatie zoals fusie, nieuwe marktontwikkeling en –benadering, verbeteringen op klantgerichtheid, interne processen, samenwerking met klanten en intern, etc.
De bestaande organisatiecultuur blijkt in de praktijk een belangrijke succes- of faalfactor te zijn bij voorgenomen veranderingen.
Voor onderzoek op het gebied van organisatiecultuur is Moovs aangesloten bij een internationaal netwerk van adviseurs (Richard Barrett & associates), dat inmiddels al vijftien jaar werkt met bedrijfstransformatiemodellen en –instrumenten. De instrumenten bieden een raamwerk om het bewustzijn van de belangrijke waarden en cultuur van een organisatie, team en/of individuen in kaart te brengen.

Het onderzoeksmodel bevat zeven niveaus van bewustzijn, die de groei van een organisatie, team, leiderschapsrol of individu op het gebied van waarden en cultuur beschrijven. De organisatieniveaus worden als volgt beschreven:

 1. Sociale verantwoording
 2. Strategische verbindingen
 3. Sterke cultuur/identiteit
 4. Doorlopende vernieuwing
 5. Organisatorische effectiviteit
 6. Harmonieuze relaties
 7. Financiële veiligheid

Voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsniveaus zijn soortgelijke beschrijvingen en typeringen beschikbaar.

 • inzicht in de bestaande en gewenste organisatiecultuur en de verschillende teamculturen
 • inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen bovengenoemde resultaten
 • inzicht in mogelijk belemmerende waarden en mate van verloren energie (entropie)
 • inzicht in het ontwikkelingsniveau of –fase van het team/de organisatie
 • actieplan voor cultuurbevordering met een koppeling naar lopende of voorgenomen veranderingen in de organisatie.

Programmapunten

 • Onderzoek onder alle medewerkers (inclusief leiding) via internet
 • Het verwerken en analyseren van de resultaten
 • Rapportage en presentatie resultaten
 • Definiëren van gewenste cultuur
 • Acties te bevordering van gewenste cultuur
 • Implementatie van de cultuurverandering