Wij zijn…

In onze programma’s leggen we steeds verbanden tussen de drijfveren en kwaliteiten van de persoon, zijn of haar positie in de organisatie en het bredere krachtenveld, de relatie met het politieke bestuur en de maatschappelijke context.

We hebben de naam mensen te bewegen tot nieuwe manieren van kijken en hen op een ander been te zetten. Dat doen we met een doe-gerichte wijze van leren en een intensieve persoonsgerichte begeleiding. We investeren hiertoe in een goede samenwerkingsrelatie met opdrachtgevers. Voor elk programma brengen we een team van ervaren en deskundige begeleiders samen.

Wij zijn persoonsgericht

Wij werken met een vaste staf van programmaleiders en een netwerk van professionals die werken met en vanuit mensen in overheidsorganisaties.

Wij zijn ontwikkelaars

Wij faciliteren en organiseren ontwikkel- en opleidingsprogramma’s. In deze programma’s worden vakmanschap en professioneel handelen aangescherpt en ontwikkeld. We richten ons op mensen die hun wijze van functioneren tegen het licht willen houden.

Wij hebben een fascinatie voor het openbaar bestuur

Wij beschikken over brede kennis van en ervaring met overheidsorganisaties en zijn gefascineerd door wat zich daar afspeelt. We stimuleren mensen een eigen weg te vinden in de veelheid van belangen en posities die het openbaar bestuur kenmerkt.

Wij zijn een flexibele netwerkorganisatie

Publiek Domein fungeert als een netwerkorganisatie: voor specifieke opleidings- of ontwikkelvragen brengen wij een team van deskundigen samen dat ‘voor de zaak staat’. Zo’n team vormt een uitstekende gesprekspartner voor opdrachtgevende organisaties en kan samen met hen, en met de deelnemers, een effectief programma op maat ontwikkelen en uitvoeren.

En we zijn vernieuwers

Wij hebben de naam mensen te bewegen tot nieuwe manieren van kijken en hen op een ander been te zetten. Of met andere werkwijzen te komen dan men gewend is. Daar zijn we trots op. Innovatie of vernieuwing in de context van het openbaar bestuur is nu eenmaal niet eenvoudig.

Publiek Domein is graag uw partner in ontwikkeling. Dat start met persoonlijk contact.

Al 25 jaar werken wij voor

Met open leergangen, trainingen en maatwerktrajecten voor overheden draagt Publiek Domein al sinds 1992 bij aan de kwaliteit van vele overheidsorganisaties en het openbaar bestuur. Kenmerkend voor Publiek Domein is de ruime aandacht die wordt besteed aan het ontwerp en uitvoering van haar activiteiten.

Bij de ontwikkeling van alle activiteiten is co-creatie en tussentijdse evaluaties met opdrachtgevers en deelnemers een belangrijk uitgangspunt. De programmaleiders en trainers van Publiek Domein zijn (zeer) ervaren en hebben een passie voor het werken voor de overheid.

Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein

Al 25 jaar werken wij voor

Met open leergangen, trainingen en maatwerktrajecten voor overheden draagt Publiek Domein al sinds 1992 bij aan de kwaliteit van vele overheidsorganisaties en het openbaar bestuur. Kenmerkend voor Publiek Domein is de ruime aandacht die wordt besteed aan het ontwerp en uitvoering van haar activiteiten.

Bij de ontwikkeling van alle activiteiten is co-creatie en tussentijdse evaluaties met opdrachtgevers en deelnemers een belangrijk uitgangspunt. De programmaleiders en trainers van Publiek Domein zijn (zeer) ervaren en hebben een passie voor het werken voor de overheid.

Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Publiek Domein - trainer in het publieke domein

Ons team

Als programmaleider begeleid ik de leergang Operationeel Leiderschap voor het middenkader van het lokale bestuur. Daarnaast begeleid ik ambtenaren bij het ontwikkelen van hun politiek-bestuurlijke gevoeligheid, coach ik professionals en teams en werk ik regelmatig in programma’s rond het versterken van professioneel opdrachtgeven en – nemen. Van oorsprong ben ik Bestuurskundige.

Programmaleider

Etske Kroon