Waarom deze training?

Uitgangspunt in de nieuwe uitvoering van de gemeenten van jeugdwet, particpatiewet en wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is effectiever maatwerk te kunnen leveren door verschillende organisaties samen te laten werken in wijkteams en burgerparticipatie te activeren. Cruciaal is om burgers te activeren in hun zelfoplossend vermogen, heldere kaders stellen en netwerken te activeren. Dit vraagt van de werkers een alerte houding hoe deze nieuwe kaders te ondersteunen.

Werkwijze

Aan de hand van ingebrachte situaties wordt geanalyseerd wat het appèl is dat collega, burger, organisatie van je vraagt en wat, gezien de participatiegedachte de nieuwe reactie is die van jou verwacht wordt.

Programmapunten

 • De verwachting van de overheid versus de verwachting van burger en cliënt.
 • Analyseren van knelpunten.
 • Houding van ‘wat heb je’ naar ‘wat heb je nodig’.
 • Confronteren: de juiste wijze.
 • Slecht Nieuws: Confronteren op inhoud, opvangen van emotie, activeren actie.
 • Omgaan met weerstand: opstandig, weigeren, verschil van visie.
 • De burger zelf in beweging.

Doelen aansluitend bij persoonlijke ontwikkelpunten

 • Analyseren van de vraag.
 • Analyseren van mogelijke oplossingen die passen in de participatiegedachte.
 • Ontwikkelen de houding van ‘wat heb je’ naar ‘wat heb je nodig’.
 • Slecht-nieuwsgesprek, gericht op zelfregie van de ander.
 • Confronteren om eigen verantwoordelijkheid te activeren.
 • Confronteren om oplossend vermogen te activeren.