Waarom deze training?

Uitgangspunt in de nieuwe uitvoering van de gemeenten van jeugdwet, particpatiewet en wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is effectiever maatwerk te kunnen leveren door verschillende organisaties samen te laten werken in wijkteams en burgerparticipatie te activeren.
Van medewerkers wordt naast hun inhoudelijke deskundigheid, nog meer gevraagd om netwerken te onderhouden, effectief en taakgericht met collega’s in overleg te gaan en in contacten met cliënten het zelfoplossend vermogen en eigen kracht te activeren.

Een aantal competenties krijgt hierbij extra nadruk:

 • Versterken van eigen kracht en zelfregie. De medewerker herkent en activeert vaardigheden bij cliënten en burgers om hun eigen netwerk te activeren oplossingsgericht te denken.
 • Is zichtbaar en gaat op mensen af.
 • Stuurt aan op betrokkenheid en participatie. Stimuleert burgers om eigenaar te zijn van hun vragen op het gebied van zelfredzaamheid, participatie en sociale samenhang.
 • Verbindt gezamenlijke en individuele aanpak. De werker verbindt individuele vraagstukken aan actieve burgers . hierbij ligt nadruk op het samenbrengen en coachen van actieve burgers en stimuleren van wederkerigheid, sociale samenhang en de gezamenlijke aanpak van sociale vraagstukken.

De aanpak

Voor de training wordt een vragenlijst aangeboden en besproken. Hierin komen talenten en vaardigheden naar voren. Daarnaast geven een aantal collega’s feedback op welke wijze de voor jou functie gevraagde competenties zichtbaar zijn. Op basis van deze gegevens worden in de training workshops aangeboden. Hier wordt gewerkt volgens het principe ‘learning by doing.’

Doelen aansluitend bij persoonlijke ontwikkelpunten

 • Deelnemers hebben eigen competenties en gedrag in beeld.
 • Deelnemers weten welk professionele gedrag van hen zichtbaar is.
 • Deelnemers hebben handvatten om netwerken te versterken.
 • Deelnemers leren om zelfregie bij burgers/cliënten wakker te maken en te versterken.

Voorbereiding:

Bespreking van de vragenlijst (Big Five) en de 360 graden feedback van collega’s . Deelnemers worden in de 360° feedback gescoord op hun nieuwe rol. Hieruit ontstaat een Persoonlijk Ontwikkel Plan(POP).

Training:

 • Workshop versterken eigen kracht en zelfregie. In contact gaan volgens de principes van Appreciative Inquiry.
 • Workshop profileren: Kernachtig formuleren en presenteren van eigen kwaliteiten en verbinding maken met burgers, collega’s, concurrenten, ambtenaren.
 • Welke netwerken? Strategisch netwerken vergroten.