Aanbod:

Training bestaande uit 3 modules van een dag.

In deze training leer je jouw impact te vergroten om zo zaken voor elkaar te krijgen of anderen in beweging te brengen.

Je staat stil bij hoe je contact maakt met de ander, en met jezelf. Dit door je effectief te communiceren. Hierbij maak je impact voor je collega’s, burgers, en stakeholders buiten je eigen organisatie.

De training gaat verder dan leren schakelen in communicatie en richt zich met name ook op persoonlijke ontwikkeling in het relatiemanagement en het verbreden van het repertoire hierin. Focus in de training ligt op je bewust worden op welke manier je impact hebt op een ander. Dit vraagt een hoog zelfbewustzijn en een hoog sociaal bewustzijn. Vanuit dit bewustzijn kun je de verschillende opties aan impact verhogende acties eenvoudig uitbreiden.

Concreet vraagt dit om sturen van jezelf (zelfmanagement) en sturen van de ander (relatiemanagement). Hierbij ben jij continu het “instrument”. We besteden aandacht aan imago, stem, status, macht en uitdagende communicatie skills.

Beschrijving programma

Voorafgaand aan deze training vul je een vragenlijst die je emotionele intelligentie (EQ) in kaart brengt.

Dit biedt nuttige inzichten tijdens de training waar we mee aan de slag gaan.

Op dag 1 ligt de focus op persoonlijke impact. Hoe kom je over? Welke overtuigingen geven kracht? Welke onderdelen van emotionele intelligentie kun je benutten en welke meer ontwikkelen. Welke persoonlijkheden in jezelf ken je en weet je bewust in te zetten? Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kennismaking met jezelf
 • Positioneringskruis
 • Korte toelichting EQ test: verbreed je pallet om je persoonlijke impact te vergroten
 • Nabespreking EQ test en leerdoelen op zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn
 • Beeldvorming: bewust- onbewust (welke dingen ben je je niet bewust maar doe je wel en geven een beeld over je)
 • Overeenstemming tussen persoonlijkheid en boodschap
 • Voice dialogue: kom in gesprek met je innerlijke stemmen.

Op dag 2 ligt de focus op impact in communicatie en stakeholdermanagement. Ben je je bewust van je stem en lichaam in communicatie? Durft je te gaan waar de spanning is in contact? Hoe ga je om met status? Weet je wanneer en hoe je statuswissels kunt maken? En durf je te spelen met de kracht van je eigen kwetsbaarheid? Volgende onderwerpen komen aan bod:

Stem en lichaamswerk: Wat is jouw persoonlijke impact en hoe beïnvloed je deze met je stem en lichaamshouding.

Skills oefenen op dialoog in organisaties & relationeel leiderschap:

 • Oefening rapport bouwen
 • Oefeningen “Contact verdiepen”
 • Line up: waar sta je op gebied van relatiemanagement & status
 • Invoeren en oefenen stijlflexibiliteit in communicatie
 • Inzetten van kwetsbaarheid
 • Pitchen van jezelf
 • Opstellen Persoonlijk Actie Plan

Op dag 3 wordt er teruggekeken aan de hand van gerichte korte intervisierondes. Verder is er ruimte om in kleine groepjes met een acteur te oefenen/verdiepen op die casuïstiek waar meer impact gewenst is.

 • Reflectie op afgelopen 2- 3 maanden
 • Check op je persoonlijke actieplan
 • Video workshop (leren van filmbeelden)
 • Delen ervaringen (bliksemintervisie)
 • Aan de slag met je persoonlijke casuïstiek in kleine groepen met acteurs
 • Meer bewust bent van je eigen impact (te veel, te weinig, ongewenst) en het effect hiervan op anderen vergroot
 • Bekend bent met de eigen sterktes en ontwikkelpunten op het gebied van interactie met collega’s en andere stakeholders
 • Nieuwe vormen van impact verhogend gedrag hebt ontwikkeld
 • In staat bent om te schakelen tussen gespreksstijlen
 • Verschillende gespreksstrategieën kan toepassen
 • Gewenste invloed kan uitoefenen op zowel burgers en stakeholders als collega’s
 • Actief feedback vraagt en zoekt over je eigen performance
 • Meer verdiepende gesprekken hebt met burgers en collega’s; je zult niet direct met oplossingen komen, maar je luistert, stelt analyserende vragen en vat samen
 • Communiceert op overtuigende wijze met zowel burgers en stakeholders als collega’s

 

Competenties

Gedurende dit programma heb je de mogelijkheid om de volgende competenties te ontwikkelen:

 • Zelfbewustzijn
 • Zelfmanagement
 • Beïnvloeden
 • Overtuigingskracht
 • Connectie maken
 • Meta communicatie
 • Kwetsbaarheid
 • Stijlflexibiliteit
 • Sociaal bewustzijn
 • Relatiemanagement