Hoe gaan we om met de raad?

Hoe komen we op één lijn bij complexe issues en uitgangspunten?

Hoe gaan we om met dilemma’s en potentiële integriteitsvraagstukken?

Hoe ondersteunen we elkaar en houden we elkaar aan boord?

Hoe creëren we goed samenspel met de ambtelijke organisatie?

 

Publiek Domein en Maxxecure kunnen helpen het nieuwe college in de eerste 6 maanden een vliegende start te geven.

Hiervoor hebben we een aanbod met daarin procesbegeleiding, teamwork, weerbaarheid en integriteit.

 

Wil je direct contact met een van onze senior trainers & procesbegeleider? Stuur dan een bericht naar:

info@publiekdomein.nl Een van onze specialisten neemt dan graag contact met u op om van gedachten te wisselen over uw vraag en te delen op welke manieren we kunnen helpen.

 

 

Het aanbod van Publiek Domein en Maxxecure wordt met een proeverij van 4 workshops toegelicht: 

 

1 Teamwork College van B&W

Publiek Domein begeleidt de opstart van uw nieuwe college.  Het nieuwe college  maakt een vliegende start door direct onder begeleiding van onze trainers aan de slag te gaan met: stimulerend teamwork, omgang met de raad, omgang met de inwoners en omgang met de ambtelijke organisatie. We werken vanuit ons programma en onze ervaring en bieden maatwerk waar nodig. Op een dynamische en impactvolle manier begeleid de trainer van Publiek Domein het college in een intensieve en effectieve sessie. Deze sessie duurt 24 uur met één overnachting en wordt vanwege de positieve impact veelal opgevolgd door een reguliere voor- en najaarssessie van 24 uur.

 

2 Samenwerking College van B&W met de organisatie 

 

Nieuwe wethouders  starten vol ambitie en energie met hun nieuwe rol. Het is daarbij altijd direct een uitdaging om een mooi samenspel met de ambtelijke organisatie te ontwikkelen. En dat gaat niet altijd vanzelf en goed. Met behulp van praktische tools en beproefde werkvormen rondom Bestuurlijk-Ambtelijke samenwerking kan Publiek Domein  helpen om ook in deze samenwerking een vliegende start te maken.

 

 

3 Weerbare raad

Raadsleden krijgen steeds vaker te maken met ondermijning, agressie en intimidatie. Maxxecure en Publiek Domein helpen de dialoog op gang te brengen over wat er wel/niet geaccepteerd wordt en wat de rol is van de raad en het college in de strijd tegen ondermijning, agressie en intimidatie.

 

Door middel van regietheater brengen we samen met acteurs diverse situaties in kaart. De acteurs spelen een situatie die escaleert, vervolgens starten we de situatie opnieuw waarbij de raadsleden de acteur steeds een tip geven en coachen naar een effectieve aanpak. Zo bieden we een veilige manier om samen voorbereid te zijn op situaties waar raadsleden in terecht kunnen komen en waarin ze direct kunnen reageren, wetende dat ze hierin werken vanuit dezelfde normen en grenzen als collega raadsleden.

 

 

4 Integriteit is een activiteit 

 

Morele dilemma’s kunnen in een college voor druk, spanning en onzekerheid zorgen. Door in een integriteitstraining samen diverse dilemma’s aan te pakken blijkt dat een eenduidig oordeel vaak helemaal niet zo eenvoudig is. Wanneer het om morele dilemma’s gaat, is er vaak geen “goed” antwoord te geven. Deze bewustwording verlaagt de drempel om met elkaar het gesprek aan te gaan over integriteit en dilemma’s die zich in de dagelijkse realiteit aandienen. Gezamenlijk bepalen we welke gedragsregels gehanteerd worden aan de hand van de Gedragscode. Het gezamenlijk aspect verhoogt de betrokkenheid en zorgt ervoor dat dillema’s ook in de toekomst bespreekbaar worden gemaakt.