Voor teamleiders, coördinatoren en projectleiders

Geef je leiding of sturing aan mensen, processen en projecten? Wil je jouw management- en leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen? En besef je dat groei als leider vraagt om meer inzicht in jouw persoonlijk leiderschap? Volg dan de leergang Ontwikkeling Leiderschap (OL) voor professionals in overheidsorganisaties.

Jouw drijfveren, overtuigingen en veerkracht vormen de basis voor jouw persoonlijke ontwikkeling en het versterken van jouw authentiek leiderschap. Onze coaches houden je daartoe spiegels voor, bieden je nieuwe inzichten en zetten je regelmatig op een ander been. Er is continue relatie met je werkpraktijk: onze aanpak is een combinatie van praktijkvoorbeelden, modellen, herkennen en geraakt worden, intervisie en coaching, vitaliteit en inspiratie. De politiek bestuurlijke context is voor Publiek Domein vertrouwd terrein – programmaleider en docenten hebben bij en/of voor de overheid gewerkt.

 

In de leergang komen onder meer aan bod:

  • zelfsturing en leiderschap;
  • herkennen patronen in groepsgedrag, teamontwikkeling en groepsdynamiek;
  • strategisch denken, relaties opbouwen en onderhandelen
  • sturen in het complexe publieke krachtenveld;
  • omgaan met conflict en weerstand;
  • bewust worden persoonlijk waardenprofiel als leider;
  • vergroten van persoonlijke stevigheid en wendbaarheid

“De OL liep gelijktijdig met grote veranderingen in de organisatie, waardoor ander gedrag van mij werd gevraagd. De opgedane leerervaring met betrekking tot actief leiding nemen, richting geven aan de organisatie(verandering) en zichtbaar verantwoordelijkheid nemen kon ik direct in mijn werksituatie toepassen.”

Publiek Domein: persoonsgericht én praktijkgericht

In de leergang koppelen we jouw persoonlijke ontwikkeling voortdurend aan jouw eigen praktijk. Wij bezoeken je op jouw werkplek en betrekken je leidinggevende bij jouw leervragen. Je werkt bovendien aan een praktijkopdracht en in kleine intervisiegroepen aan persoonlijke vraagstukken. Daarbij krijg je feedback van de twee coaches, gastdocenten en collega-deelnemers. Er zijn maximaal veertien deelnemers, allen werkzaam bij de overheid en dus in dezelfde soort werkomgeving.

De persoonlijke bejegening en werkwijze wordt door alumni aangegeven als onderscheidend ten opzicht van andere ervaringen met opleiders – de impact op leiderschap is veel groter dan verwacht.

 

 

Looptijd
9 maanden

Tijdsbesteding
Intake, 4 x tweedaags seminar, 3 eendaagse seminar , 3 intervisiesessies, 1 ontwikkelgesprek met deelnemer en leidinggevende op het werk (11 dagen)

Doelgroep
Leidinggevenden en professionals met een sturende rol – zoals afdelingshoofden, teamleiders, coördinatoren, programmaregisseurs, projectleiders – bij (semi-) overheidsorganisaties

Organisatie
Hero Prins (Programmaleider)

Publiek Domein - trainer in het publieke domein

“Door de OL heb ik een bewuster beeld van mezelf als leidinggevende. Ik heb gereedschappen gekregen die mijn functioneren meer effectief maken en geleerd ze bewust toe te passen. Dat geeft me meer grip op mijn omgeving, zodat ik met meer voldoening werk.”

“Het allerbelangrijkste voor mij is dat de leergang een duw heeft gegeven aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Het volkomen bewust zijn dat je het zelf moet doen en dat je dat mét jezelf moet doen als enige instrument is een keiharde, niet onprettige, waarheid.”

Lees meer over  het effect van de leergang op je loopbaan

Hoe zit de 11e stoel bij de leergang OL?

In alle leergangen van Publiek Domein bieden we een speciale plaats aan voor professionals bij een maatschappelijke organisatie. Recent is dit voor de leergang OL Joanne Wieringa, teamleider Stichting Ravelijn.

“‘Mijn’ 11e stoel is een hele mooie kans om me als teamleider verder te ontwikkelen. Normaal gesproken is het vanuit Ravelijn niet mogelijk om een dergelijke leergang te volgen. Ons persoonlijke loopbaanbudget is hooguit een paar honderd euro per jaar. Ik heb het gevoel dat ik op een kruispunt sta in mijn carrière.”

Lees meer over onze speciale regeling voor maatschappelijke organisaties

Publiek Domein - trainer in het publieke domein

€ 8.795,-
(exclusief € 2.425,- verblijfskosten

Data

Seminar 1; 03 en 04 november 2022
Seminar 2: 02 december 2022
Seminar 3: 19 en 20 januari 2023
Seminar 4: 10 februari  2023
Seminar 5: 16 en 17 maart 2023
Seminar 6: 14 april 2023
Seminar 7: 18 en 19 mei 2023

 

Nu aanmelden! Brochure downloaden

Looptijd
8 maanden

Tijdsbesteding
Intake, 7x tweedaags seminar (14 dagen), 3 intervisiesessies, 1 ontwikkelgesprek met deelnemer en leidinggevende op het werk

Doelgroep
Leidinggevenden en professionals met een sturende rol – zoals afdelingshoofden, teamleiders, coördinatoren, programmaregisseurs, projectleiders – bij (semi-) overheidsorganisaties

Organisatie
Etske Kroon
(Programmaleider)

Publiek Domein - trainer in het publieke domein
Nu aanmelden! Maatwerk aanvragen