Professionaliteit stimuleren

Welke vragen?

Beslissers, bestuurders, leidinggevenden en andere professionals maken regelmatig gebruik van een coach. Het stimuleert hun professionaliteit.
De vragen lopen uiteen van een strategisch advies over effectief opereren in een turbulent krachtenveld, tot aan een indringende reflectie op loopbaan, professionele tevredenheid en werkplezier. Aandachtspunt bij de vraagstelling is: zoek ik vooral persoonlijke verdieping, of meer praktische handvatten?

Welke coach past bij mij?

De coach of adviseur die wordt ingeschakeld moet passen bij de vraag. Daarbij is zowel de vraag (wat wil ik ontwikkelen?) als de leerstijl van belang. Publiek Domein biedt bemiddeling aan door een brede pool van coaches.

Bemiddeling & advies

Op een coachingsvraag biedt Publiek Domein, naast een telefonisch oriëntatiegesprek, een voorselectie van enkele cv’s van coaches en adviseurs. Zij hebben allen ervaring met de professionalisering van leidinggevenden, bestuurders en andere professionals in het publieke veld. Vervolgens kiest de cliënt een coach waarmee hij/zij de vraagstelling en aanpak verder wil bespreken.