Werkoverleg

 • Van voorbereiding tot notulen
 • Werkoverleg versus werkbespreking
 • Voorzittersvaardigheden
 • Ludieke instructievideo

Waarom deze training?

Het werkoverleg heeft naast informeren het doel om je mensen de mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op de werksituatie, te betrekken bij de bedrijfsvoering en te motiveren. Door werkoverleg weet je dat informatie eenduidig aan een ieder wordt gegeven. Het werkoverleg heeft een zakelijke reden in het informeren en uitleg geven over veranderingen en verbeteringen binnen de organisatie. Tevens is er een sociale reden in het tegemoet komen aan de behoefte bij je mensen om informatie en de wens hun mening te uiten.

Er is een verschil tussen een werkoverleg en een werkbespreking. Een werkbespreking gaat veelal over het te verrichten werk op korte termijn. Het heeft veelal een instructief karakter met als doel afstemming en planning van de werkzaamheden en problemen oplossen. Hierbij gaat het om dag- of weekindicatoren (b.v. productiviteit), werkplanning, taakverdeling, etc. Werkbesprekingen hebben vaak een hoge frequentie.

De training bevat een combinatie van theorie, groepsoefeningen voor overleg, ludieke instructie video en het uitspelen van een reëel werkoverleg.

 • wat de meerwaarde van een werkoverleg kan zijn voor je afdeling of team.
 • je weet medewerkers te betrekken in het werkoverleg door een veilige overlegcultuur te creëren
 • je weet van een overleg op korte en krachtige wijze notulen te maken volgens een vooraf besproken sjabloon.

Programmapunten

 • Verschil werkbespreking en werkoverleg
 • Inhoud, deelnemers, opbouw van een werkoverleg
 • Groepsoefeningen
 • Video ‘John Cleese’
 • Notulen
 • Groepsrollen, inclusief voorzittersvaardigheden
 • 8 gouden tips voor een succesvol werkoverleg