Vergadertechnieken

 • Drie niveaus in vergaderen leren beïnvloeden
 • Rollen en taken voor, tijdens en na de vergadering
 • Fasering in besluitvorming aanbrengen
 • Omgaan met disfunctioneel gedrag van deelnemers
 • Doelmatig overleggen

Waarom deze training?

Als (project)team wenst u gezamenlijke overleggen te professionaliseren door de doelmatigheid te vergroten. De rol van voorzitter is een complexe rol. Deze complexiteit wordt nog menigmaal vergroot doordat u tevens deelnemer aan de vergadering bent. Een training ‘Vergadertechnieken’ brengt structuur aan binnen deze complexiteit.

In de training doorlopen we alle fasen van een vergadering. We staan uitgebreid stil bij de rol van de voorzitter, deelnemer en notulist. U leert dat de voorbereiding inderdaad het halve werk is. In de training oefent u uitgebreid met het interveniëren op drie niveaus: inhoud, sfeer en procedure. Specifieke aandacht wordt besteed aan het omgaan met disfunctioneel gedrag van deelnemers tijdens een vergadering.

 • kunt u zorgdragen voor een effectief verloop van een vergadering.

 • U bent in staat mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en kunt desgewenst een vergaderreglement opstellen.

 • U herkent drie verschillende niveaus tijdens een vergadering en weet deze doelbewust te beïnvloeden.

 • Disfunctioneel gedrag van deelnemers weet u op krachtige wijze zichtbaar te maken en te keren.

 • De kans dat onderwerpen na enige tijd weer terugkeren op de agenda om nog eens dunnetjes te worden overgedaan, weet u tot een minimum te beperken.

Programmapunten

 • Fasering van het vergaderproces
 • Rollen en verantwoordelijkheden bij vergaderen (vergaderreglement)
 • Het doel van vergaderen
 • Drie niveaus van interveniëren in een vergadering
 • Besluitvorming
 • Tekorten in een overleg
 • Disfunctioneel gedrag van deelnemers