Waarom deze training?

Steeds vaker wordt er een appèl gedaan op de professionaliteit van sociale wijkteams en de omslag naar de participatiegedachte: zelfsturing door burgers. Vanuit een professionele expert rol wordt een omslag gemaakt naar een meer generalistische vertrouwde adviseurs rol, dit vraagt een meer generalistische aanpak. In deze training versterken we de competenties van de wijkteams en professional. We leren de professional meer aansluiten bij het nieuwe contract dat burgers nodig hebben en we leren aansluiten op de regie die de burgers zelf hebben. 

Met de professionals gaan we op zoek naar grenzen en kansen. We gaan in op hoe je als wijkteam als collectief kan opereren binnen het spanningsveld van burgers, collega’s, beschikbaar budget en kwaliteit. Als resultaat van deze training is het wijkteam in staat om de positie te kiezen en deze adequaat in te zetten. Er worden diverse ervaringsgerichte werkvormen ingezet zoals, directe persoonlijke feedback en het werken met trainingsacteur.

  • Deelnemers ervaren zelfvertrouwen en zijn toegerust om de taken vanuit het wijkteam uit te voeren.

  • Deelnemers hebben hun competenties versterkt die gericht zijn op het uitvoeren van de participatiegedachte.

  • Deelnemers schakelt van de eigen professie om naar een meer generalistische aanpak.

  • Deelnemers hebben geleerd om collectief te opereren binnen spanningsveld van verwachtingen burgers, collega’s, beschikbaar budget en kwaliteit.

Programmapunten

  • De participatiegedachte: sturen op zelfsturing
  • Methodiek Waarderend kijken
  • Netwerken: Hoe kies en versterk je effectief netwerken?
  • Horizontaal verbinden: Hoe versterk je onderlinge binding en informele zorg?
  • Eigen zichtbaarheid vergroten
  • Motiverende gespreksvoering