Intervisie

  • Training in het toepassen van de intervisiemethodiek
  • Bundeling van kennis gebruiken voor individueel leren
  • Direct actief aan de slag met intervisie!

Waarom deze training?

Intervisie is een gestructureerde methode van groepsoverleg gericht op de professionele ontwikkeling van de deelnemers. Tijdens een bijeenkomst staat één deelnemer centraal met een praktijksituatie uit zijn of haar werk. De deelnemer beschrijft duidelijk op welke aspecten hij of zij inbreng (hulp) van de anderen wil hebben. De andere deelnemers brengen hun ideeën, inzichten, praktische tips of adviezen hierover in. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. De deelnemers kunnen uit verschillende werkvelden of organisaties komen, zolang zij in een soortgelijke functie werkzaam zijn. Juist de inbreng vanuit verschillende invalshoeken biedt gelegenheid om met en van elkaar te leren.

De training vindt plaats d.m.v. ‘begeleide intervisie’. Dit betekent dat u vanuit een intervisiesituatie direct leert hoe intervisie werkt. De trainer start met een toelichting op de methodiek. Vervolgens worden praktijksituaties van deelnemers besproken. Er wordt een keuze gemaakt voor het onderwerp dat volgens de methodiek wordt besproken. Respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn belangrijke elementen in de omgang met elkaar om als groep effectief aan intervisie te kunnen werken. Van iedere deelnemer wordt een actieve inbreng verwacht.

  • als lid van een intervisiegroep de methodiek met succes toe te passen.

Programmapunten

  • Inzicht verkrijgen in intervisiemethodiek
  • Ervaring opdoen met de methodiek
  • Als groep de intervisiemethodiek met succes toepassen
  • (Lastige) werksituaties bespreken om advies en feedback op te vragen en ontvangen