Professionals uit het maatschappelijke werkveld

Professionals uit het maatschappelijke werkveld

Wij hebben regelmatig professionals uit het maatschappelijke werkveld als deelnemer aan onze open leergangen. Dat zien wij als een verrijking, juist omdat de overheid en maatschappelijke partners steeds vaker samenwerken. Om het voor maatschappelijke organisaties meer mogelijk te maken aan onze opleidingen deel te nemen, hebben wij sinds 2013 een kortingsregeling voor hen:

Bij leergangen van 10 deelnemers stellen wij de 11e deelnameplaats in een open leergang van Publiek Domein gratis beschikbaar voor een deelnemer uit een maatschappelijke organisatie. (Deze korting geldt niet voor de arrangementskosten.)

Tip voor een samenwerkingspartner of oud-collega?!

Publiek Domein vindt het een verrijking om professionals uit het maatschappelijke werkveld te verwelkomen als deelnemer aan de open leergangen. Juist omdat de overheid en maatschappelijke partners steeds vaker samenwerken. Om het voor maatschappelijke organisaties mogelijk te maken aan onze opleidingen deel te nemen, hebben wij sinds een aantal jaren een speciale regeling: de ‘11e stoel’. Bij groepen van tien deelnemers stellen wij de elfde deelnameplaats in een open leergang gratis beschikbaar aan iemand van een maatschappelijke organisatie.

Maar: hoe is het eigenlijk om als ‘maatschappelijk’ deelnemer een opleiding te volgen tussen ‘hardcore’ ambtelijke professionals? Wordt de verrijking die wij voor ogen hebben wel ervaren? Een aantal 11e-stoelers spreekt zich uit.

Tijd voor verdieping op een kruispunt in mijn carrière

Joanne Wieringa, teamleider Stichting Ravelijn,
neemt deel aan
 leergang Ontwikkeling Leiderschap bij de Overheid

‘Mijn’ 11e stoel is een hele mooie kans om me als teamleider verder te ontwikkelen. Normaal gesproken is het vanuit Ravelijn niet mogelijk om een dergelijke leergang te volgen. Ons persoonlijke loopbaanbudget is hooguit een paar honderd euro per jaar.

Ik heb het gevoel dat ik op een kruispunt sta in mijn carrière. Ik ben nu bijna een jaar teamleider bij Ravelijn en ben maar ‘gewoon gaan doen’. Nu is het tijd voor verdieping in mijn functie. Hoe ga ik te werk en waarom doe ik dat? Wat zou ik anders kunnen doen als teamleider? Dergelijke vragen houden me bezig en ik ga daar graag mee aan de slag de komende tijd.

Ook kan ik met deze leergang bijdragen aan de professionalisering van de organisatie. Wij hebben intern veel aandacht voor kwaliteitsverbetering en goed leiderschap hoort hier ook bij. Daarnaast verwacht ik dat ik niet alleen veel leer over mijzelf, maar ook over de cultuur en processen bij Ravelijn. Dit wil ik delen met mijn directeur en de medewerkers, zodat ook anderen hier van kunnen leren.

Meer begrip tussen maatschappelijk en ambtelijk domein

Jasmin Vogeley, voormalig programmamanager 13 Volt,
nam deel aan 
Leergang Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid

Als beleidsmedewerker en projectleider van een organisatie die zich richt op maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn, heb ik veel uiteenlopende contacten, waaronder veldwerkers en managers uit het sociale domein, ambtenaren en politici. Dus eigenlijk het hele krachtenveld dat in de leergang nader wordt bekeken. Ik was met name geïnteresseerd in de wereld van ambtenaren. Vanuit mijn praktijk was het soms moeilijk aansluiting te vinden en elkaar goed te begrijpen.

In de leergang PBG heb ik ervaren dat de gedrevenheid waarmee ambtenaren hun werk doen, heel erg overeen komt met mijn passie voor het werk. Ik kreeg meer begrip voor het werkveld van ambtenaren en besefte dat ook zij soms gevangen zitten in procedures en (politieke) krachtenvelden, die zij niet zomaar kunnen veranderen.

Als een spons leren in een hogere versnelling

Gerbrig Klos, Sr. medewerker mensenrechtenprojecten Amnesty International Nederland,
neemt deel aan 
Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

Het budget van Amnesty voor opleiding en training biedt geen ruimte om medewerkers zo’n intensieve en kostbare leergang te laten volgen. Amnesty-medewerkers volgen soms korte trainingen buiten de deur of een paar vakken op de universiteit. Het aanbod van Publiek Domein is echt een buitenkans, die Amnesty dan ook met twee handen heeft aangegrepen

De meeste activiteiten van Amnesty Nederland richten zich op verre buitenlanden. Ik ben een van de weinigen in de organisatie die zich bezighoudt met mensenrechtenkwesties in Nederland. Deze leergang biedt mij een interessant kijkje in de keuken van de (rijks)overheid; in beleidsvoorbereiding, bestuurlijke dynamiek, de mores en dilemma’s die daar spelen

De eerste twee seminars heb ik vooral veel opgezogen, als een spons. De reflectie en daarmee het leren kwam bij mij in een hogere versnelling toen ook de intervisie startte. Maar ik kan nog veel meer hoogtepunten noemen. Had ik maar (veel) eerder zo’n opleiding gevolgd… We zijn nu halverwege de leergang, en ik kijk uit naar wat nog komen gaat!

Mijn plek veroveren in een nieuwe baan

Jozé van Kooten Niekerk, Teamleider Buurtteamorganisatie Sociaal,
nam deel aan de 
Leergang voor Regisseurs in het publieke domein

Ik was net boventallig geworden. Deelnemen zat er dus niet meer in. Toen viel mijn oog op de 11e stoel en met enige schroom heb ik ervoor geopteerd. Ik was verrast toen Publiek Domein me uitnodigde voor een gesprek. En ik was nog verraster toen ik hoorde dat ik kon deelnemen.. De sterren waren mij goed gezind, want die nieuwe baan kwam er.

De Leergang sloot naadloos aan bij mijn nieuwe positie in de nieuwe organisatie. Wonderlijk genoeg gold dat ook voor de andere deelnemers, terwijl we allemaal uit zeer verschillende werkvelden en situaties kwamen. Dat was een van de sterke kanten van de leergang: samen met anderen, die je niet kent en met wie je niet in de dagelijkse praktijk te maken hebt, je eigen rol, positie, sterke en zwakke kanten onderzoeken. Ik kijk met een heel goed gevoel terug op de Leergang, de docenten, de mede-cursisten en bovenal programmaleider Ardi Roelofs, die het met zoveel kennis en enthousiasme heeft neergezet.