Buurtkracht

Wijkteam versterken in de wijk en bewoners meenemen

Doelen bij 1-daagse training

 • Teambuilding, medewerkers in wijkteams verkennen elkaar en hun organisaties.
 • Verkennen van organisaties en talenten in de wijk en het bevorderen van de samenwerking met verschillende partijen.
 • Van verzorgde bewoners naar zorgen voor elkaar-bewoners.
 • Zichtbaar worden binnen de wijk waardoor laagdrempeligheid bevorderd wordt.
 • Waarderend contact leggen met buurtbewoners.
 • Zicht krijgen op wat er leeft onder bewoners in de wijk en waar wijkbewoners energie in willen steken.
 • Weten welke bijdrage van het wijkteam de energie van wijkbewoners activeert om te zorgen voor elkaar.

Extra doelen bij 3-daagse training

 • Wijkteam creëert een beweging (tipping point) door bewoners te activeren vanuit eigen kunne mee te doen en mee te dromen over hun wijk. Deze beweging creëert spontaan participatie.
 • Wijkteamleden maken samen met buurtbewoners een eerste droom zichtbaar.
 • Bewoners vinden elkaar na deze sociale activering door het wijkteam.

De aanpak

De werkwijze is gebaseerd op “learning by doing”. We werken met de ‘Oasisgame”. Dit is een laagdrempelige en speelse manier om meteen met wijkbewoners in contact te komen en te weten welke talenten bewoners zelf hebben en welke dromen zij hebben voor de wijk. In de loop van het spel worden wijkbewoners betrokken en doen mee. Op deze wijze kan het wijkteam aansluiten bij wat er leeft in de wijk en een aanvulling zijn op talenten/ kwaliteiten die al in de wijk aanwezig zijn. Samen wordt de wijk vormgeven.

Programmapunten:

 • Waarderen: Met een nieuwe blik naar de wijk en bewoners kijken. Kennismaking met de methode Apreciative Inquiry. Wijkteamleden gaan de wijk met een open blik zien. We oefenen daadwerkelijk om met deze blik naar de wijk te kijken.
 • Verbinden: Vanuit waardering zelf in contact met bewoners gaan. Naast de professionele blik een houding ontwikkelen gericht op eigen kracht en talenten van mensen. In gesprek gaan over talenten is de basis voor sociale activering van mensen.
 • Dromen: Vanuit waarderend contact met bewoners in gesprek over hun talenten en mogelijkheid tot participatie om in de wijk dromen te realiseren.
 • Zorgen: Samenbrengen van deze dromen van wijkbewoners voor hun wijk. Hierbij worden wijkbewoners uitgenodigd om samen te komen met het (wijk)team om hun dromen over de wijk in te brengen. Dit is een feestelijke samenkomst waarbij contacten gelegd en plannen gesmeed worden.
 • Creëren: uit de buurtdromen wordt gezamenlijk een concrete droom gekozen die uitgevoerd kan worden. (bijvoorbeeld: schoonmaken van de speeltuin, inrichten van een zaal binnen het wijkcentrum, starten van een buurtinitiatief, buurtfacebook gericht op zelfredzaamheid…)Het samenwerken hierin is essentieel. Het (wijk)team stelt zich dienstbaar op aan de wijkinitiatieven.
 • Vieren: Samen de eerste successen vieren als afsluiting van het samen creëren.
 • Samen verder: Samen doorgaan met deze spirit. Afspraken maken, werkgroep, contactmomenten afspreken om de participatie levend te houden en andere dromen die een langere adem nodig hebben, op te pakken. Het wijkteam kan hier gericht ondersteuning aan leveren.