Wat is Best Year Yet®?

Best Year Yet® is een eenvoudige en krachtige methode om het prestatieniveau van zowel individuen als teams naar een hoger plan te tillen en van elk jaar een topjaar te maken. De methodiek leidt gegarandeerd tot resultaten, vaak nog méér en betere resultaten dan mensen voor mogelijk houden.

 

Om als persoon of als team succesvol te zijn, moet er getraind worden. In de sport hebben we die waarheid allang geaccepteerd. Ook Best Year Yet® is een methodiek die training vereist. Bij het woord training mag je alles verwachten wat daar bij hoort: vallen en opstaan. Gedragsverandering kost écht moeite en is niet in één keer geregeld.

Best Year Yet® programma’s mogen alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde programmaleiders en coaches. En uiteraard trainen we die uitgebreid. Je kiest tussen volledige certificering voor de begeleiding van zowel teams als individuen EN certificering als coach, waarmee je alleen individuen in een één-op-één situatie begeleidt.

Wat verwachten we van jou?

Als programmaleider en/of coach van Best Year Yet® ben je in staat persoonlijke groei of organisatie- verandering stevig in te zetten, te verankeren en te begeleiden, met de focus op resultaat. Van kandidaat programmaleiders verwachten we een stevige basiskennis en -ervaring op het gebied van training en/of coaching. Ze moeten mensen en /of teams kunnen begeleiden op hun weg naar meer bewustwording, meer inzicht in zichzelf en resultaatgericht denken en doen.

Kosten en data certificering

Data voor de training programmaleider Team en Coach op aanvraag.

De certificering heeft een geldigheidsduur van een jaar en wordt ieder jaar verlengd met een jaar tegen betaling van € 1.450,- per jaar voor de teamlicentie.

Kosten voor het gehele programma (Coach en team- programmaleider) bedragen € 4.250,- (tijds-investering: 3 dagen). Na de initiële certificeringtraining is er de mogelijkheid om tegen gunstige tarieven deel te nemen aan na- en bijscholingsactiviteiten van Best Year Yet®.

Indien je er voor kiest standaard pakketten te bestellen voor je deelnemers of je gebruik wilt maken van het online volgsysteem bedragen de kosten:

 • IndividueelPakket € 75,-
 • TeamPakket € 125,-
 • OnlinePakket € 175,-

Met Best Year Yet wordt het prestatieniveau van individu, team en organisatie naar een hoger plan gebracht. Denk daarbij niet alleen aan het resultaat zelf maar ook aan de weg er naar toe. Men leert effectiever om te gaan met veranderingen en te handelen op basis van prioriteiten. Men is niet langer een speelbal van de omstandigheden, maar men houdt helder voor ogen wat men bereiken wil. Men neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de resultaten die men wil behalen én de wijze waarop die worden behaald:

 • Pragmatisch strategisch plan
 • Verbetering prestaties
 • Oplossen verborgen hindernissen
 • Snel en simpel te implementeren
 • Duidelijkheid over vitale issues
 • Heldere richting en prioriteitstelling
 • Komt werkelijk tot leven in alledaagse business
 • In lijn brengen doelstellingen en prioriteiten
 • Heldere individuele verantwoordelijkheden
 • Eliminatie van blokkades van succes
 • Wederzijdse ondersteuning binnen team
 • Monitoren van eigen- en teamprestatie
 • Mobilisatie van alle kwaliteiten uit team
 • Klant tevredenheid
 • Vertrouwen
 • Medewerkerstevredenheid
 • Arbeidssatisfactie
 • Winnende teams
 • Management ontwikkeling
 • Groei
 • Meer mensen bereiken
 • Kwaliteit van onze dienstverlening
 • Doelen realiseren
 • Toenemende productiviteit