Faciliteren van processen in persoonlijk leiderschap en teamleiderschap.

Vanuit mijn achtergrond in de non-profit sector herken ik het belang voor mensen die werkzaam zijn in de publieke sector veelal intrinsiek gemotiveerd zijn: het willen dienen van een publiek belang.  Hoe kun jij hierin jouw rol versterken? Samen cases delen, ontwikkelen van je wijze van analyseren en verder aanscherpen van je communicatie-skills. Als trainer faciliteer ik graag deze processen in jouw persoonlijk leiderschap en teamleiderschap. Hoe maak je politieke afwegingen, hoe ga je om met dilemma’s en hoe creëer je toegevoegde waarde voor burger en samenleving vanuit je functie, met de kosten in ogenschouw?  Op een wijze die bijdraagt aan jouw duurzame inzetbaarheid, je energie en werkplezier.

Publiek Domein - trainer in het publieke domein