Oog voor de menselijke maat.

Een effectieve, professionele overheid met oog voor de menselijke maat. Een mooie uitdaging waar ik bij Publiek Domein dagelijks met mijn collega’s en opdrachtgevers mee bezig mag zijn. In mijn rol als programmaleider ben ik altijd op zoek naar vernieuwende (online) vormen die organisaties verleiden om in beweging te komen. Als trainer heb ik als doel om de talenten van deelnemers en teams tot hun recht te laten komen.

Publiek Domein - trainer in het publieke domein