home > leergangen > overzicht leergangen

Leergang SBG - Intervisiegroep

Vanwege de grote belangstelling voor deelname aan de leergang Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG), bieden wij - als voortraject van de leergang SBG die in maart 2017 van start gaat - de mogelijkheid deel te nemen aan een SBG intervisiegroep.


SBG intervisiegroep 2016 - 2017


De intervisiegroep zal bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers. Iedere deelnemer heeft 1 dagdeel waar zijn/haar casuïstiek centraal staat. Dit betekent dus dat bij 4 deelnemers er 4 intervisiebijeenkomsten van 1 dagdeel ingepland worden, bij 6 deelnemers 6 dagdelen. De gesprekken vinden plaats in Utrecht.

De intervisiegroep wordt begeleid door Maurice van de Mortel, hij is eveneens programmaleider van de leergang Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG).

De data van de gesprekken zullen in rechtstreeks overleg met deelnemers worden gepland.

NB Bij deelname aan de Leergang SBG in 2017 (editie 34) worden de deelnamekosten van het Intervisietraject in mindering gebracht op de deelnamekosten van de SBG-34.

Alle leergangen

Besturen in het publieke domein

Wethoudersprogramma

 • Pitstop tijdens de rit, of steun in de rug bij de start 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Concrete handvatten voor bestuurlijke keuzes

lees meer

Bestuurlijke coaching

 • Strategisch positie kiezen 
 • Bestuurlijke stijl ontwikkelen 
 • Loopbaanoriëntatie

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

School voor Frontlijnsturing

 • Frontlijnsturing is de consistente aanpak om complexe langjarige problematiek met armoede, verpaupering, achterstand, criminaliteit, radicalisering in steden en wijken te bestrijden.

lees meer

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Leergang Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leergang Publiek Leiderschap (voorheen Directeurentraject)

 • Aanscherpen persoonlijk functioneren 
 • Reflectie op eigen rol en positie 
 • Nieuwe inzichten opdoen en op adem komen

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap (LOL) bij de overheid

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Klik hier om u direct aan te melden voor deze leergang

Aanvangsdatum:

Op aanvraag

Tijdsbeslag:

4 - 6 bijeenkomsten van ieder 1 dagdeel. De data worden afgestemd met de deelnemers.

Doelgroep:

Ambtelijke professionals (met een beleidsinhoudelijke invalshoek, managementfunctie, projectleiders- of programmamanagersrol) die dagelijks functioneren in complexe gemeentelijke krachtenvelden.

Kosten:

De deelnamekosten bedragen € 890,-.
LET OP: Bij deelname aan de leergang SBG worden deze kosten in mindering gebracht op de deelnamekosten van de leergang.Groepsomvang:


4 - 6 deelnemers


Locatie:


Utrecht 

Organisatie:

Print de gegevens van deze leergang