home > leergangen > overzicht leergangen

Leergang LB-II - Intervisiegroep

Vanwege de grote belangstelling voor deelname aan de leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II), bieden wij - als voortraject van de leergang LB-II die in 2018 van start gaat - de mogelijkheid deel te nemen aan een LB-II intervisiegroep.  

LB-II intervisiegroep 2017 - 2018


De intervisiegroep zal bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers. Iedere deelnemer heeft 1 dagdeel waar zijn/haar casuïstiek centraal staat. Dit betekent dus dat bij 4 deelnemers er 4 intervisiebijeenkomsten van 1 dagdeel ingepland worden, bij 6 deelnemers 6 dagdelen. De gesprekken vinden plaats in Utrecht.

De intervisiegroep wordt begeleid door een van de kerndocenten van de leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II).


De data van de gesprekken zullen in rechtstreeks overleg met deelnemers worden gepland.


NB Bij deelname aan de Leergang LB-II in 2018 (editie 55) wordt de deelnamekosten van het Intervisietraject in mindering gebracht op de deelnamekosten van de LB-II-55).

Alle leergangen

Besturen in het publieke domein

Wethoudersprogramma

 • Pitstop tijdens de rit, of steun in de rug bij de start 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Concrete handvatten voor bestuurlijke keuzes

lees meer

Bestuurlijke coaching

 • Strategisch positie kiezen 
 • Bestuurlijke stijl ontwikkelen 
 • Loopbaanoriëntatie

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

School voor Frontlijnsturing

 • Frontlijnsturing is de consistente aanpak om complexe langjarige problematiek met armoede, verpaupering, achterstand, criminaliteit, radicalisering in steden en wijken te bestrijden.

lees meer

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Leergang Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leergang Publiek Leiderschap (voorheen Directeurentraject)

 • Aanscherpen persoonlijk functioneren 
 • Reflectie op eigen rol en positie 
 • Nieuwe inzichten opdoen en op adem komen

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap (LOL) bij de overheid

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Klik hier om u direct aan te melden voor deze leergang

Datum en looptijd:

In overleg

Tijdsbeslag:

4 - 6 bijeenkomsten van ieder 1 dagdeel. De data worden afgestemd met de deelnemers.

Doelgroep:

Rijksprofessionals die deelname aan de leergang LB-II beogen.

Kosten:

De deelnamekosten bedragen € 890,-.
LET OP: Bij deelname aan de leergang LB-II worden deze kosten in mindering gebracht op de deelnamekosten van de leergang.
Groepsomvang:

4 - 6 deelnemers


Locatie:

Utrecht 

 

Print de gegevens van deze leergang